Gebruik kunstgrasveld

Kunstgrasveld HSV Hoek

De voetbalvereniging HSV Hoek beschikt over een kunstgrasveld. De vereniging gebruikt het kunstgrasveld zowel voor het houden van trainingen als voor het spelen van wedstrijden. Daarnaast is het kunstgrasveld ook beschikbaar voor andere verenigingen.

Het gebruik van het kunstgrasveld dient te worden aangevraagd via het formulier gebruik kunstgrasveld. Het formulier dient, voorzien van de gevraagde gegevens, te worden ingeleverd bij: Jan Maas, maasjp@zeelandnet.nl, 06 12869213.

Daarop volgt een gebruiksbevestiging en -factuur.

De tarieven voor het gebruik van het kunstgrasveld door andere verenigingen luiden als volgt:

 • trainingen met verlichting, maximaal 2 uur, € 75,00;
 • trainingen zonder verlichting, maximaal 2 uur, € 60,00;
 • wedstrijden met verlichting, incl. kleedlokalen, per wedstrijd € 75,00;
 • wedstrijden zonder verlichting, incl. kleedlokalen, per wedstrijd € 60,00;
 • kleedlokalen bij trainingen, per lokaal € 15,00.

Aan het gebruik van het kunstgrasveld zijn de volgende regels verbonden:

 1. De gebruiker kan over het kunstgrasveld beschikken op de overeengekomen dag(en) en tijd(en).
 2. De gebruiker kan aangeven of op de onder 1 overeengekomen dag(en) en tijd(en) ook van andere delen van de accommodatie gebruik wenst te worden gemaakt.
 3. De gebruiker dient het kunstgrasveld na afloop van de gebruikstijd in goede staat achter te laten.
  Indien gebruik wordt gemaakt van de kleedlokalen dienen na deze afloop bezemschoon te worden achtergelaten.
 4. Het kunstgrasveld mag alleen worden betreden met schone voetbalschoenen via de toegangshekken, dus voetbalschoenen schoonmaken voor het betreden van het kunstgrasveld.
  Het meenemen van dranken en etenswaren (w.o, kauwgom) is niet toegestaan. Eveneens mag op het kustgrasveld niet worden gerookt.
 5. De HSV Hoek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  • schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen die door of vanwege de gebruiker tot de accommodatie zijn toegelaten;
  • schade, letsel of ongeval of anderszins veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de accommodatie;
  • vermissing of beschadiging van voorwerpen, materialen of sportbenodigdheden van personen die door of vanwege de gebruiker tot de accommodatie zijn toegelaten.
 6. De gebruiker is te allen tijde volledig aansprakelijk voor het vermelde onder 5.
 7. Bij annulering, binnen 48 uur van de gereserveerde gebruikstijd, dan wel het niet komen opdagen op de gereserveerde gebruikstijd blijft 50% van de overeengekomen gebruiksvergoeding verschuldigd. De HSV Hoek behoudt zich het recht voor hierop afwijkend te beschikken.
 8. De HSV Hoek behoudt zich te allen tijde het recht voor op het kunstgrasveld geen bespeling toe te staan indien weers- dan wel andere omstandigheden daartoe aanleiding mochten geven.