Volg HSV Hoek op social media:

Copyright en Disclaimer

Copyright en inhoud 
Teksten, afbeeldingen e.d. op deze site, anders dan die die door derden met toestemming aan HSV Hoek beschikbaarbaar zijn gesteld, vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door het bestuur van HSV Hoek voor gebruik van foto's, plaatjes en functies. Ook deeplinking valt onder deze bepaling. 

Externe informatie 
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Teksten, afbeeldingen e.d. die op deze site door derden gepost worden, vallen eveneens niet onder onze aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid. 

Persoonsgegevens 
Deze informatie zal gebruikt worden enkel in verband met onze vereniging en/of deze website. We zullen u nooit contacteren voor iets dat hiermee geen verband houdt. 

Cookies 
Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een "cookie" is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. 

Melding van schending van privacy 
Indien U meent dat HSV Hoek onrechtmatig inbreuk pleegt op uw privacy, wordt U verzocht om HSV Hoek daarvan meteen per elektronische post op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@hsvhoek.nl

Controle van uw privé-communicatie 
HSV Hoek behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien we daartoe bevel gekregen hebben van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van HSV Hoek alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt. 

Verwijderen 
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd door HSV Hoek. 

Directe/indirecte schade 
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.