Algemene Ledenvergadering 16 juli .a.s.

14-07-2018 20:08 Hoek

Geplaats door Arno de Regt in Bestuur

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de bovengenoemde ledenvergadering die zal worden gehouden in de kantine van het sportpark "Denoek".

Agenda:

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Vaststelling van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 26 maart 2018.

4. Vaststelling van de (voorlopige) begroting seizoen 2018-2019.

5. Verkiezing bestuursleden.

     De Voorzitter, A. van der Staal, is periodiek aftredend en herkiesbaar.

     De Vice-voorzitter A. van Langevelde is periodiek aftredend en herkiesbaar

     De functie van penningmeester is vacant.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

De stukken betrekking hebbende op de agendapunten 3 en 4 worden bij het tekenen van de presentielijst uitgereikt, hetwelk vanaf 19.00 uur kan plaatsvinden.

Kandidaten voor de bestuursfunctie kunnen, schriftelijk, door tenminste drie leden worden aangemeld op het secretariaatsadres Lovenpolderstraat 2 of per e-mail aan secretaris@hsvhoek.nl.

Algemene Ledenvergadering HSV Hoek

Datum: 16 juli 2018

Aanvang: 20:00 uur

Deel dit nieuwsbericht: Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op Google Plus

Nieuws overzicht Bestuur

Naar het nieuwsarchief