Niet alleen de voorzitter heeft te maken met de slechte verstandhouding tussen vereniging en Stichting Promotie HSV Hoek.

Het bestuur heeft niet het gevoel dat de samenwerking op korte termijn kan verbeteren.

 

Om deze reden hebben wij unaniem besloten als bestuur af te treden.

Tot nader order is de geplande ALV van 23 december a.s. uitgesteld.

 

Namens het bestuur van HSV Hoek.