Volg HSV Hoek op social media:

Dynamiek op Denoek

09-08-2019 08:29

Geplaats door Bas Dooms in Kopstootjes

Vanaf je geboorte tot aan de dood door ouderdom word je leven strak geregisseerd door autoriteiten. In je kinderjaren door pappie en mammie, een oppasbuurmeisje, een plaatselijke veldwachter (heerlijk ouderwets woord), een strenge onderwijzer en een meedogenloze sporttrainer. In je volwassen leven door 'tirannieke' chefs (nog zo'n fijn oubollig woord), hardvochtige directeuren, autoritaire voorzitters en bazige echtgenotes. Tenslotte in je bejaarde leven door eigendunkelijke kinderen die je te weinig ziet en gewichtige dokters en chirurgen. Hééééél misschien tref je een vriendelijke verpleegster.

Al heel mijn leven worstel ik met autoriteit. Een zweem van angst vermengt zich met klinische afstand. Niemand moet mij iets opdragen of vertellen enkel vanuit hiërarchisch oogpunt bezien. Van uniformen, driedelige pakken en formele stropdassen moet ik ook niet veel hebben. Loop daarom ook al heel mijn leven in een bloesje met (versleten) jeans. Maar…nog altijd geen hippe baard!

Manifesteer ik me nu als een echte Ollander…ik weet het gewoon niet…karakterologisch ben ik ook bescheiden dus lijk ik dan weer meer op een Belg…ik weet het gewoon niet!

Ondanks mijn eigenzinnigheid snap ik heus wel dat enige vorm van autoriteit in een democratische samenleving onontkoombaar is anders ontaarden we in een chaos van anarchie. Cruciaal is de kwaliteit van de leiders die je op het levenspad treft. 

Vroeger op school kon je als leerling gewoon 'ruiken' of de leerkracht natuurlijk overwicht had en zijn stof inspirerend kon overbrengen, m.a.w. je wist haarfijn wie een goede of slechte meester/juf was.

Op het werk zitten leidinggevenden regelmatig "op de hei" voor een dure sessie over leiderschap. Hele boeken zijn hierover al geschreven die bibliotheken nokvol bezetten, adviesbureaus over people-management tieren welig enz. enz.

Leiding geven heb je in je of niet is mijn overtuiging na een halve eeuw ervaring. Ik realiseer me deze zwart-witredenering maar kan er echt niet meer van maken. Het verschilt echt van mens tot mens. De ene is er voor in de wieg gelegd en vaart een behouden koers op een woelige zee. De ander doet verwoede pogingen maar verdrinkt toch in een immense zee met verraderlijke stromingen zonder draagvlak. 

In onze club zijn er momenteel twee gezichtsbepalende leidinggevende functies vacant, te weten een trainer en een voorzitter. Ben benieuwd hoe de nieuwelingen invulling gaan geven aan hun nieuwe taak binnen het dynamische HSV Hoek.. Ik gebruik bewust het bijvoeglijke naamwoord 'dynamisch' i.p.v. het woord 'roerig' omdat hier een zweem van negativiteit rondom hangt.

We gaan als vereniging positief verder met een nieuwe trainer en voorzitter.

De voorzitter zal gaan samenwerken met veel nieuwe bestuursleden die in omvang en kwaliteit een impuls gaan krijgen.

De trainer zal gaan samenwerken met veel nieuwe spelers die in omvang en kwaliteit garant moeten staan voor een prachtig seizoen.  

LOEK ZEEGERS

Deel dit nieuwsbericht: Delen op FacebookDelen op Twitter

Nieuws overzicht Kopstootjes

Naar het nieuwsarchief